1991 Ankara doğumludur. Nevzat Ayaz Lisesi’nden mezuniyetinin ardından 2014 yılında Gazi Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 2015 yılında diş hekimliği asistanlığına başlamıştır. Kliniğimizde diş hekimi asistanı olarak hizmet veren Koyuncu baş asistanlık görevini üstlenmektedir.